Draaiboek van een CD productie

Om U een indruk te geven van een CD productie bij Sonoris geven we hier een globaal overzicht van onze werkwijze.

CD opname lokatie

Voordat een opname kan beginnen moeten een aantal zaken geregeld worden. Belangrijk zijn: planning, keuze van de locatie, keuze van de op te nemen werken etc. Deze punten worden in een draaiboek gezet dat als leidraad zal dienen. Het is prettig als er namens u een persoon als producer optreedt. Gezamenlijk werken wij dan deze punten uit.

CD opname lokatie

De opname locatie wordt vooraf beoordeeld op o.a. akoestiek, bijgeluiden, bereikbaarheid en het aanwezig zijn van een aparte ruimte voor de opnametechnicus en muziekregisseur. Deze zogenaamde controle ruimte kan elke ruimte zijn mits deze gescheiden is van de opnameruimte.

CD opname lokatie

De opname begint met het opstellen van de apparatuur in de controle ruimte en de microfoons in de zaal of hal. Nadat alle apparatuur is opgesteld kan aan een soundcheck worden begonnen. De soundcheck is een zeer belangrijk onderdeel van de opname en moet zorgvuldig uitgevoerd worden. Na de soundcheck kan worden begonnen met de opname.

CD opname lokatie

Tijdens de opname worden door de muziekregisseur notities gemaakt aan de hand van de partituur. Eventueel foute passages worden opnieuw opgenomen. Dit proces herhaalt zich tot alle stukken zijn opgenomen. Door deze werkwijze kan de dirigent zich volledig richten op het koor of orkest en de technicus op de techniek.

CD opname lokatie

In de studio worden de tracks digitaal gemonteerd en gemixt. Vervolgens wordt de CD gemasterd en een referentie CD voor u gemaakt. Voor de laatste puntjes op de "i" nodigen we u van harte uit in de studio.